Gårdens historia

Jönköpings läns museum

Hakarps säteri ligger strax norr om Hakarps kyrka. Huvudbyggnaden uppfördes sannolikt 1844, och är typisk för senempiren – bland annat på grund av de framträdande och kraftigt utformade dekorativa inslagen. Flygelbyggnaderna på östra och västra sidan om gårdsplanen är sannolikt äldre, eventuellt uppförda under det tidiga 1800-talets empir. Likt huvudbyggnaden är de timmerbyggnader. På samtliga är panelen målad i gulvit färg, med lockribbor.

Huvudbyggnaden har även framspringande rikt profilerad taklist med tandsnitt, samt pilastrar i entrédörrens omfattning samt hörnen. Huvudbyggnaden har brutet tak, medan flygelbyggnaderna har låga sadeltak med enkupigt tegel.